Zespół Szkół Specjalnych

im. Jana Brzechwy

w Kędzierzynie-Koźlu

odbyła się online 27 maja 2021 0 godz. 12.00

W konferencji wzięli udział zaproszeni przedstawiciele jednostek zajmujących się aktywizowaniem osób niepełnosprawnych intelektualnie; pani Maja Kunicka kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej, pani Anna Brągiel – dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy ” Promyczek” oraz pan Marek Grzebyk – terapeuta w Zakładzie Aktywności Zawodowej.

Konferencję prowadziła pani Julita Migoń – doradca zawodowy i terapeuta w Zespole Szkół Specjalnych a gospodarzem całego przedsięwzięcia była pani Krystyna Gielas – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych.

Tegoroczna konferencja odbyła się w nietypowy sposób za pośrednictwem łącza internetowego, wzięło w niej udział ok. 40 osób, które mogły dowiedzieć się wiele o pracy instytucji na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Współorganizatorem konferencji był Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski.

Share This
Skip to content